Tarieven per 1-2-2022

Judo en Jiu Jitsu-tarieven per Maand
Jeugd tot 16 jaar ( 1 x per week )
Volwassenen ( 1 x per week)
Selectietraining/extra training Per maand
€  17,50  per 121-22  € 18,50 
€  17,50  per 1-2-22  € 18,50
€  10,00

 


De contributie zal via automatische incasso geïncasseerd gaan worden dit zal in de eerste week van de maand plaats vinden.
Contributie.

Judo Examen.
Een keer per jaar worden er examens afgenomen. de trainer bepaalt wie er op examen gaat. Iedere kandidaat dient over voldoende techniek en ervaring te beschikken, zodat het slagen geen kwestie van geluk is.

Vanaf de groene band worden alle examens verplicht in het Japans afgenomen. De judoka hoef niet iedere worp/greep in het Japans uit te kunnen spreken maar dient wel te weten welke techniek bedoeld wordt.

Voor de G-judoka’s zijn er aangepaste examens.

Kosten van Judo examen
Examen
Dikke Band
€  6,00
Prijs op aanvraag

Contributie

1a. Het maand/contract wordt stilzwijgend verlengd voor een zelfde periode.

b. De maand bijdrage wordt in de eerste week van het maand afgeschreven.

c. Bij niet betalen van het lesgeld wordt de toegang tot de sportschool ontzegd.

d. Het inschrijfgeld (5,00) dient tegelijk ingeleverd te worden met het inschrijfformulier.

e. Betalingen geschied volgens automatische incasso.